. : : ClassiClub ForuM : : .

会员中心 论坛帮助 日历事件 标记论坛已读
返回   精品技术论坛 » 技术论坛 » 『软件使用』

『软件使用』: 电脑软件推荐, 电脑软件使用, 经验分享发表新主题 回复
 
主题工具
蓝色jj
 
蓝色jj 的头像
『硬件使用』版主
 
资 料:
注册日期: Jul 2000
帖子: 24,557 声望值: 5
精华: 1,解答: 20
#1 旧 2019-09-16, 11:26:52 默认 【讨论】qq和微信,有没有机器人软件推荐的?
蓝色jj 当前离线  

目的是可以答复用户的FAQ等问题,想引入机器人做答复,就像各大运营商或者淘宝那样的。
是不是现在只有第三方的机器人可以用?可靠性是个问题。
求推荐


INTEL-Q9400 VDATA-2GDDRII800 WD-500G HT-160g YESTON-9600GT GIGA-EP43-US3L ACER-X233H GW-BTX-400SD
回复时引用此帖
xd_dyj
 
xd_dyj 的头像
核心会员
 
资 料:
注册日期: Mar 2002
帖子: 2,757 声望值: 6
精华: 0
#2 旧 2019-09-16, 12:26:27 默认
xd_dyj 当前离线  

mark一下


南有樛木,葛藟系之。乐只君子,福履绥之。
南有樛木,葛藟荒之。乐只君子,福履将之。
南有樛木,葛藟萦之。乐只君子,福履成之。
回复时引用此帖
qinjjun
 
qinjjun 的头像
核心会员
 
资 料:
注册日期: Jun 2000
帖子: 2,073 声望值: 5
精华: 0,解答: 5
#3 旧 2019-09-16, 13:18:25 默认
qinjjun 当前离线  

开公众号 自己写接口答复
如果是qq群和微信群好像没有
第三方用的是以前安卓或pc的接口,通过探知协议获得,随时可能会关
以前了解的情况,现在不知道有没有变化。
回复时引用此帖
闪亮
 
闪亮 的头像
终极会员
 
资 料:
注册日期: Aug 2001
帖子: 10,322 声望值: 7
精华: 2,解答: 16
#4 旧 2019-09-17, 17:03:19 默认
闪亮 当前离线  

用webqq的已经没了。
webweixin的项目还很多,python,perl的都有。但是前提是你要能登录web微信。据说这个已经很多都被封了。
用企业微信的接口好了。


宝贝宝贝笑一笑 笑容其实很美妙
只要天天没烦恼 其他一切不重要
回复时引用此帖
发表新主题 回复

主题工具

论坛规则  发帖规则
不可以发表主题
不可以回复帖子
不可以上传附件
不可以编辑自己的帖子
论坛启用 vB 代码
版面启用 表情符号
版面启用 [IMG] 代码
版面禁用 HTML 代码


所有时间均为北京时间, 现在的时间是 11:36:23.

本论坛带宽由迅通网络提供
SSL证书由TrustAsia提供

Copyright © 2000 - 2019 ClassiClub Forum All Rights Reserved.
粤ICP备09123456号